Na základe odporúčania krízového štábu obecného úradu oznamujeme všetkým členom OFK, že v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia koronavírusu dnešným dňom rušíme všetku tréningovú a súťažnú činnosť v areály OFK Dunajská Lužná až do odvolania.

Ďalšie informácie a upozornenia Vám včas oznámime.

Generálny manažér OFK

Anton Košč

 

Ďakujem.