AKTIVITY

Vážení fanúšikovia a priaznivci OFK, vážení rodičia našich mladých futbalistov a futbalistiek!

 

    Po ročnej prestávke sa opäť uchádzame o Vašu priazeň pri darovaní

2 % z dane nášmu združeniu.

    Tak ako aj roky predtým  tieto Vami poskytnuté prostriedky budú použité na rozvoj mládežníckeho futbalu OFK, resp. na zakúpenie tréningových pomôcok, ako aj na potreby zabezpečenia našich mládežníckych družstiev.

 

    Z uvedených dôvodov  by sme Vás chceli požiadať, keby ste v tomto roku 2021 mohli venovať 2% z dane nášmu občianskemu združeniu:

 

 Názov: Obecný futbalový klub Dunajská Lužná; IČO: 30798515; sídlo:

Športová 749/1, 90042 Dunajská Lužná

 

 V prípade, ak sa rozhodnete poukázať 2% z dane nášmu občianskemu združeniu, je potrebné postupovať takto:

  A: Ak je daňovník fyzická osoba, ktorá samostatne podáva daňové priznanie (živnostník), vypisuje údaje o združení v kolónke o poukázaní 2% z dane priamo v daňovom priznaní, ktoré pošle na príslušný daňový úrad do 31.marca 2021.

  1. Ak je daňovník zamestnanec, je potrebné:

      1.vypísať tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“.

(Tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.“(pdf))

      2.priložiť „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti….“, toto získate u zamestnávateľa, ktorý vykonal ročné zúčtovanie preddavkov.

(Tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti….“ (pdf))

      3.najneskôr do 30. apríla 2021 je potrebné poslať obe tlačivá daňovému  úradu  v mieste Vášho bydliska.

    Pozn.: Nezabudnúť, že ide o podiel dane z roku 2020, preto sa do kolónky rok napíše 2020.

 

 Za Vašu ochotu, úsilie  a najmä za tento konkrétny prejav a postoj voči OFK Vám vopred ďakujeme.

 

Dunajská Lužná 08. 02. 2021

 

   Výbor OFK (Juraj Jánošík, Juraj Kóša, Pavol Adamčiak, Karol Krištof st., Petra Kaiserová)

 

2% – POTVRDENIE – Tlačivo 

2% – VYHLÁSENIE – Tlačivo