Pokojné sviatky Vianoc všetkým svojim členom, fanúšikom a všetkým ostatným ľuďom
a spokojný rok 2022 plný tréningov a zápasov, no najmä zdravie, vytrvalosť a pohodu želá
Výbor OFK