KONTAKT

KONTAKTY NA VEDENIE

KNOPP Juraj +421 904 272 331
zodpovedný za seniorov
E-MAIL: knopp@ofkdl.sk

JÁNOŠÍK Juraj +421 905 948 813
zodpovedný za mládež
E-MAIL: janosik@ofkdl.sk

KOŠČ ANTON +421 907 177 123
generálny manažér
E-MAIL: kosc@ofkdl.sk

KAISEROVÁ Petra +421 910 950 284
zodpovedná za ženy
E-MAIL: kaiserova@ofkdl.sk

JANŠÁK Marián +421 907 693 308
šéftréner mládeže
E-MAIL: jansak@ofkdl.sk

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

OBECNÝ FUTBALOVÝ KLUB DUNAJSKÁ LUŽNÁ
Športová 749/1, 900 42 Dunajská Lužná

  • IČO: 3079 8515
  • DIČ: 2022162340
  • IČ DPH: SK2022162340
  • Bankové spojenie: SK20 0200 0000 0021 1676 6955
Poštová adresa: 
Obecný futbalový klub Dunajská Lužná,
Základná škola, Školská 257, 900 42 Dunajská Lužná