Zmena trénera A mužstva

Zmena trénera A mužstva

“Výbor OFK na zasadnutí 25. 08. 2020 prijal rozhodnutie Dominika Teraza o ukončení jeho pôsobenia ako trénera A mužstva OFK na vlastnú žiadosť z dôvodu jeho odchodu  do svojho rodiska Stropkova.  Výbor OFK akceptoval jeho osobné a rodinné dôvody a poďakoval mu...