V zmysle uznesenia Vlády SR zo dňa 12. 10. 2020 o zákaze zhromaždovania sa (účinné od 13. 10. 2020) a podľa všeobecných zásad Opatrenia Ústredného krízového štábu SR zo dňa 11. 10. 2020 (učinné od 15. 10. 2020) vydáva Výbor OFK Dunajská Lužná tieto aktuálne opatrenia klubu OFK Dunajská Lužná:

  1. Od utorka 12. 10. 2020 je pozastavený tréningový proces všetkých družstiev OFK Dunajská Lužná.
  2. Zároveň nie je možný prenájom umelých hracích plôch záujemcom.
  3. Do areálu OFK je zákaz vstupu s výnimkou osob, ktoré zabezpečujú jeho údržbu a chod klubu OFK.

Zatiaľ nebolo zo strany ÚVZ SR, SFZ a BFZ vydané žiadne usmernenie pre futbalové kluby. V prípade zverejnenia stanoviska týchto orgánov bude toto opatrenie OFK Dunajská Lužná aktualizované.

Ďakujeme, že rešpektujete všetky nariadenia, vydané v tejto aktuálnej pandemickej situácii na ochranu zdravia nás všetkých!

Výbor OFK Dunajská Lužná