video – “Spomienka na 100 rokov futbalu v Dunajskej Lužnej pokračuje”