Tréningová činnost družstiev OFK opätovne odštartuje od pondelka 19. 10. 2020.

Výbor OFK v zmysle všetkých opatrení a usmernení vydal na svojom zasadnutí dňa 16. 10. 2020 „Opatrenie Výboru OFK k tréningovej činnosti družstiev OFK od 19. 10. 2020“:

 

Opatrenia výboru OFK DL k tréningovej činnosti