„Výbor OFK v zmysle momentálne platného Usmernenia MŠVKaŠ SR zo dňa 30. 10. 2020 k Vyhláške ÚVZ SR zo dňa 29.10.2020 obnovuje tréningový proces družstiev OFK od pondelka 02. 11. 2020.

Tréning môžu absolvovať hráči a hráčka s trénermi s platným negatívnym testom, ktorý ho musia mať pri sebe (v prípade kontroly).

Hráči  a hráčky do 10 rokov môžu trénovať automaticky, keďže test nemuseli absolvovať.

Trvajúcou podmienka tréningov je, že na jednom športovisku (jedna hracia plocha) môže trénovať maximálne 6 osôb v skupine.

V prípade nových usmernení a rozhodnutí štátu budú hráči a hráčky informovaní prostredníctvom trénerov.

Výbor OFK“