Muži pred prvým prípravným zápasom

V pondelok 6. júla odštartoval A tím OFK Dunajská Lužná prípravu na nový súťažný ročník 2020/2021. Z kádra, ktorý hájil farby OFK minulú sezónu sa 12 hráčov presunulo do klubu TJ Rovinka. Do prípravy OFK sa zapojil iba Marko Kotrík, ostatným hráčom skončilo hosťovanie...

Lužňáčik 2020

Počas prvých prázdninových dní sa uskutočnil ďalší ročník už tradičnej letnej akcie. Denný futbalový tábor, ktorý nesie názov Lužňáčik tento rok privítal na prvom turnuse až 30 detí. Počas celého týždňa zažili mladé talenty množstvo zábavy, zdokonalili svoje...
Výbor OFK schválil zmeny v členských poplatkoch

Výbor OFK schválil zmeny v členských poplatkoch

Novozvolený výbor OFK Dunajská Lužná na svojom zasadnutí 3.7.2020 aj na základe odporúčania mimoriadnej členskej schôdze ako najvyššieho orgánu občianskeho združenia schválil zmeny v členských poplatkoch mládeže OFK , kde sa členský príspevok navyšuje mesačne o 5€....

MČS – zvolení členovia nového výboru OFK

Na mimoriadnej členskej schôdzi OFK v utorok 30. júna 2020, ktorej delegátmi v zmysle novely Stanov OFK už boli zástupcovia jednotlivých družstiev a pridružených zložiek OFK (Bratranci, Fans) a členovia Výboru OFK, t. j. spolu 16 delegátov, boli zvolení členovia...